فروشگاه انجمن شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان راه اندازی شد

از این پس میتوانید انواع گزارشکارها و دستورکارها، فیلمهای آموزشی، نروافزارهای و ۀموزش نرم افزارها، جزوات اساتید دانشگاه و کتب آموزشی را از فروشگاه دانلود کنید.

فروشگاه در حال تکمیل میباشد، به زودی فایلهای زیادی اضافه خواهند شد.

لینک فروشگاه


انجمن علمی شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان منبع : انجمن علمی شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان |شروع به کار فروشگاه انجمن علمی شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
برچسب ها : فروشگاه ,دانشگاه ,آذربایجان ,مدنی ,شهید ,شیمی ,مدنی آذربایجان ,شهید مدنی ,دانشگاه شهید ,شیمی دانشگاه ,علمی شیمی